Żeglarz jachtowy

 ikra_513333.jpg


 

W ramach obozu żeglarskiego w Próchnówku odbywa się pełne szkolenie praktyczne i teoretyczne zakończone egzaminem

TERMINY:

L.p

Terminy

Cena

Miejsce kursu

1.

01-15.07.2018

 1400 zł

Próchnówko /jez. Bytyń Wlk.

 

 jachty_jacht.jpg
 
.
WYMAGANIA:
ukończenie 14 roku życia,
ukończenie szkolenia,
zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.
.
UPRAWNIENIA:
prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,

Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej która posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy, a sam nadzór prowadzony jest w określonych przez rozporządzenie Ministra Sportu.